Αμινοξέα

ΑΜΙΝΟΞΕΑ
Τα αμινοξέα αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών. Στον άνθρωπο, 8 από τα 20 αμινοξέα που χρησιμοποιούνται στη σύνθεση πρωτεϊνών δεν μπορούν να συντεθούν από τον οργανισμό και πρέπει να λαμβάνονται από την τροφή. Για το λόγο αυτό καλούνται απαραίτητα ή βασικά αμινοξέα. Οι άνθρωποι που ασκούνται έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη σε αμινοξέα προκειμένου να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό στη λήψη συμπληρωμάτων αμινοξέων είναι η σωστή ισορροπία των βασικών και μη βασικών αμινοξέων καθώς και η σωστή αναλογία μεταξύ τους, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας κυρίως για τα BCAA.  Εξίσου σημαντικό είναι να συνοδεύουμε τα αμινοξέα με κάποιες συγκεκριμένες βιταμίνες (πχ Β6 και Β12) για να μπορούν να μεταβολιστούν ευκολότερα και κυρίως γρηγορότερα από το σώμα μας.