Βιταμίνες / Ιχνοστοιχεία

Στην αθλητική διατροφή ξεχωριστή θέση κατέχουν οι βιταμίνες, οι πολυβιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία. Σε μορφή ειδικού αθλητικού συμπληρώματος βοηθούν τον αθλητή στην ταχύτερη ανάρρωση από τις προπονήσεις και στη γενικότερη υγεία του.